Nơi lựa chọn đáng tin cậy
Để tìm 01 phần mềm tối ưu
- Là giải pháp tốt nhất cho các chủ phòng khám. Giúp quản lý mọi công việc dễ dàng...
Hệ Thống Phần Mềm
Tư Vấn: 09369.444.27

Phân Quyền

Phần quyền

- Hệ thống phân quyền trong phần mềm quản lý Nha khoa & Spa của VTTECH đáp ứng đầy đủ thông tin cũng như việc vận hành công việc chia đều cho nhân viên một cách hợp lý

Sơ Lược
 Trong quá trình triển khai một hệ thống nói chung, doanh nghiệp sẽ gặp phải vấn đề về phân quyền cho nhân viên. Và thông thường doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong vấn đề này nếu không nắm vững việc tổ chức và phân quyền người dùng sao cho hợp lý (phải dựa trên sự đáp ứng của phần mềm mà vẫn đáp ứng nhu cầu phân quyền của doanh nghiệp)

Phân quyền

Hệ thống phân quyền trong phần mềm

 Hệ thống phân quyền giúp người quản lý có thể tạo các user (người dùng), phân quyền theo từng user và từng nhóm user
 Phân quyền theo nhóm user là gì: Là việc bạn nhóm nhiều thành viên trong 1 tổ chức có cùng một quyền hạn thực thi công việc. Lúc đó ta có thể nhóm họ vào 1 group để dễ dàng trao quyền hạn
Phân quyền theo nhóm

  Việc nắm rõ năng lực và phân bố nguồn lực sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm tối đa và nâng cao hiệu suất làm việc của từng nhân viên !