Nơi lựa chọn đáng tin cậy
Để tìm 01 phần mềm tối ưu
- Là giải pháp tốt nhất cho các chủ phòng khám. Giúp quản lý mọi công việc dễ dàng...
Hệ Thống Phần Mềm
Tư Vấn: 09369.444.27

Quản Lý Kế Toán

Quản lý kế toán

  Ai cũng biết kế toán là 1 công việc khó khăn nhưng đối với VTTECH Người dùng có thể tự tạo danh sách thu chị tại chi nhánh. Có thể xem số liệu doanh thu, lời lỗ từng ngày, tháng, quý. Và theo dõi công nợ của từng khách hàng theo từng loại dịch vụ

Chức Năng Chính

Kế toán nha khoa - spa

Kiểm soát toàn bộ thu chi tại chi nhánh, giúp kiểm soát dòng tiền chi ra và nhận vào theo ngày

Quản lý in hóa đơn tại chi nhánh

Quản lí in ấn hóa đơn khách hàng và tiền chi tại chi nhánh

Quản lý thu chi tại chi nhánh

Kiểm soát lời lỗ của chi nhánh

Theo dõi công nợ khách hàng

Theo dõi công nợ của khách hàng theo từng dịch vụ